Cystit test

Testa för cystit hemma med ett testkit från Nordic Tests. Våra testpaket innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar. Det är enkelt och kan göras när och var du vill.

Se även: Urinvägsinfektionstest

Testa för cystit

Med ett cystittest från Nordic Tests får du snabba svar. Vårt urinvägsinfektionstest kan enkelt användas hemma. Följ bara instruktionerna i paketet och få svar inom 5 minuter.

När du testar för cystit bestäms antalet infektioner i din urin. Om du har en hög infektionsfrekvens kommer du att behandlas för en urinvägsinfektion. Vid cystittest utförs tester för att identifiera protein, nitrit eller vita blodkroppar (leukocyter) i urinen.

De tre testparametrarna

  • Protein: Om det finns protein i urinen är det ofta ett tecken på en njurinfektion. Det kan dock även förekomma vid inflammation i urinblåsan eller prostata eller med blödningar i urinvägarna.

  • Nitrit: Om nitrit finns i urinen är det ett klassiskt tecken på infektion i urinvägarna. Ett negativt test kommer dock inte att utesluta infektion, eftersom mängden nitrat (som omvandlas till nitrit) och bakterier fluktuerar.

  • Leukocyter: Vid identifiering av leukocyter i urinen kommer det att vara en tydlig indikator på infektion i njurarna och urinvägarna. Dessas finns ofta vid bakterieinfektion, men uppstår även när bakterier inte är inblandade.

Identifiering av bara en av ovanstående testparametrar kommer att kräva mer grundlig undersökning.

Symtom på infektion i urinblåsan och urinvägarna

Symtomen på cystit är mycket igenkännbara, eftersom de kommer att uppträda som sveda eller smärta vid urinering, eller som allmänt obehag i buken. Bland de vanligaste symtomen hittar du obehag, sveda eller tydliga utstryk när du kissar, oftare och större. urineringsbehov, känslan av att urinblåsan inte töms helt och i sällsynta fall kan blod uppstå i urinen Utöver detta ser man också ofta att urinen blir grumlig och illaluktande. Vissa upplever även illamående, låg feber eller smärta i nedre delen av buken.

Vad gör man med ett positivt cystittest?

Om du får ett positivt svar på ditt cystittest bör du kontakta din läkare för en korrekt diagnos, eftersom obehandlad urinvägsinfektion kan flytta till njurarna vilket kan vara dödligt på lång sikt.Ett positivt cystittest betyder inte att du har positiva siffror på alla tre testparametrarna. Förmodligen kommer det bara att vara på en enda parameter. I vissa fall kan det vara något fel på din urin och därmed behöver det inte vara en urinvägsinfektion.Vid negativt provsvar men symtom bör du snarast möjligt uppsöka din läkare och undersökas Hitta även andra tester bland vårt urval. Testa hemma för spermiekvalitet och könssjukdomar . Se även bukinflammationstest och blindtarmsinflammationstest